Dynamisch gebouw

In veel stedelijke regio's is de druk op de beschikbare ruimte groot. Gemeenten ontwikkelen bestemmingsplannen om bepaalde activiteiten in de stad te krijgen en andere er uit te faseren. In zo'n situatie is het praktisch wanneer nieuwe bebouwing een flexibel karakter heeft. Dat wil zeggen, dat het gebouw zodanig ontworpen wordt, dat het in de toekomst getransformeerd kan worden naar een andere functionaliteit. Van bedrijfsgebouw naar wooncomplex bijvoorbeeld. Met het dynamisch gebouw concept reikt ConsortArchitects een oplossing aan.

Buiksloterham, Amsterdam